VETERINARSTVO (22)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Veterinarstvo je obvezni predmet studenata stručnog studija Poljoprivreda, studijskog usmjerenja Zootehnika. Predmetom je obuhvaćen opći dio kojem je svrha upoznati studente sa čimbenicima i uzročnicima koji utječu na zdravstveni status životinja te obaveznim mjerama sanitacije. Nadalje, primjenu obaveznih zakonskih mjera vezanih za pojedine zarazne i nametničke bolesti
Poglavljem o reprodukciji obuhvaćena je hormonalna aktivnost organizma sisavaca, U.O., sinhronizirani estrus , embriotransfer te porođaj i moguće komplikacije i posljedice. U gradivo je uključena i komparacija konvencionalnog i ekološkog uzgoja te homeopatski pristup liječenju.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00


Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 20
Seminar: 5
Terenske vježbe: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente da samostalno mogu procijeniti zdravstveni status domaćih sisavaca i peradi te pravovremeno ukazati na zdravstvene probleme i obavijestiti nadležne službe. Prosuditi reproduktivni status životinja i koristiti pravilno rasplođivanje u uzgoju uz dobivanje optimalnog broja vitalne mladunčad. Procjeniti smještajne uvjete životinja i njihov utjecaj na zdravstveni status domaćih sisavaca i peradi te riješiti probleme vezane uz držanje životinja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. U uzgoju životinja prepoznati i razlikovati promjene koje ukazuju na bolesna stanja i pravovremeno reagirati u osiguravanju zdravstvenog zbrinjavanja Pisani ispit/usmeni ispit
2. Koristiti pravilne načine smještaja i tako preventivno djelovati u suzbijanju pojave nekih bolesti, poštujući mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Kolokvij/I.P.Z.
3. S obzirom na mjere koje su propisane zakonskim propisima znati će definirati koji su dijagnostički postupci obavezni, ali i razlikovati koje mjere mogu biti propisane vezano za zarazne i nametničke bolesti Pisani ispit/usmeni ispit Zadaća terenske nastave
. Praćenjem dinamike spolnog ciklusa ženki domaćih životinja student će razlikovati fiziološke reproduktivne statuse i shodno tome, primijeniti pravilno rasplođivanje u uzgoju uz dobivanje optimalnog broja vitalne mladunčad Pisani ispit/usmeni ispit

Tjedni plan nastave

 1. Infekcija - načini, putevi, uzročnici. - što predstavlja pojam infekcije, kako do nje dolazi, zašto je bitna u uzgoju životinja i na koji način se životinje štite od uzročnika
 2. Klinička pretraga - TRIAS. - što je obuhvaćeno kliničkom pretragom, kako i kada se mijenjaju vitalne funkcije organizma
 3. Promet stokom. - načini transporta u skladu sa pozitivnim zakonskim normama i specifičnostima s obzirom na vrstu životinja
 4. Neškodljivo uklanjanje lešina. - načini neškodljivog uklanjanja lešina i svrha, kada i zašto je propisana eutanazija
 5. Neke parazitarne bolesti. - pojedine parazitarne bolesti koje se najčešće javljaju u uzgoju i njihova refleksija na proizvodne rezultate
 6. Neke od unutrašnjih bolesti domaćih životinja. - najčešće unutrašnje bolesti, razlozi i uvjeti koji do njih dovode
 7. Mjere sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti. - razlozi propisivanja mjera, tko ih donosi i prema kojim kriterijima te kakve one mogu biti. Potreba sukladnosti zakonskih mjera sa drugim državama
 8. Neke zarazne bolesti domaćih životinja vezano uz zakonsku regulativu. - obrada pojedinih klasičnih ali i zaraznih bolesti novijeg doba uz primjenu važećih zakonskih normi. Odabir napravljen prema karakterističnim simptomima ali i prema rigoroznosti zakonskih mjera, obaveznoj preventivi, propisanim dijagnostičkim postupcima, vrstama uzročnika i mogućoj ugroženosti zdravlja ljudi (zoonoze).
 9. Bolesti mladunčadi - upoznavanje sa zdravstvenom problematikom mladunčadi tijekom i nakon porođaja
 10. Reprodukcija domaćih životinja - važnost redovitog rasplođivanja i čimbenici koji na to utječu. Hormonalna aktivnost, dinamika i manifestacija estrusa po vrstama domaćih životinja, graviditet i porođaj
 11. Kolokvij – opća teoretska znanja.
 12. Povrede i posljedice povreda. - procjena težine povreda i čimbenici koji utječu na donošenje odluke o sanacji povrede.
 13. DDD. - važnost provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao preventivnih mjera te načini i dinamika provođenja; uzročnici koji sudjeluju u lancu prijenosa zaraznih bolesti.
 14. Lijekovi. - vrste ljekovitih sredstava, doze, važnost poštivanja vremena karence, homeopatski načini liječenja.
 15. Laboratorijske pretrage - vrste i svrha. - primjena u veterinarskoj medicini.

Obvezna literatura

 1. - Asaj, A. ((2003): Higijena na farmi i u okolišu. Medicinska naklada, Zagreb.
 2. - Brinzej, M. i sur. (1991): Stočarstvo. Školska knjiga, Zagreb.
 3. - Grupa autora (1989): Veterinarski priručnik. Jumena, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. - Rupić, V. (1986): Zdravstvena zaštita domaćih životinja (I i II dio). Sveučilišna naklada Liber, Zagreb
 2. - Herak-Perković, V., Grabarević, Ž., Kos, J.(2012): Veterinarski priručnik,6. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.