MEHANIZACIJA U ODRŽIVOJ I EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI (61)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha i cilj predmeta je Upoznati studente s ulogom i specifičnostima primjene mehanizacije u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, upoznati ih s konstrukcijom i principom rada strojeva i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, naučiti ih da mogu planirati nabavu i korištenje potrebnih strojeva i opreme u skladu sa zahtjevima održive i ekološke poljoprivredne proizvodnje i u skladu s veličinom i strukturom gospodarstva, uvažavajući pri tom i propisane zahtjeve za očuvanje okoliša i zbrinjavanje poljoprivrednih nusproizvoda i otpadnih tvari na ekološki prihvatljiv način.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 7
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano minimum 80% nastave.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja u predavaonici, prema rasporedu nastave.
 • Vježbe
  U predavaonici, u praktikumima Učilišta i na terenu.
 • Provjere znanja
  Kontinuirano tijekom nastave putem dva kolokvija. U slučaju nepolaganja kolokvija, pismeni i usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Prema izvedbenom planu nastave, po potrebi i češće.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Studenti rade projektni zadatak na temelju podataka s terenskih vježbi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti značaj i specifičnosti mehanizacije u održivoj i ekološkoj poljoprivredi u odnosu na konvencionalnu proizvodnju Kolokvij I.
Opisati princip rada i konstrukciju strojeva i uređaja potrebnih za održivu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju Kolokvij I. i II.
Racionalno i svrhovito odabrati i koristiti opremu, strojeve i uređaje kako bi osigurali efektivnu održivu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju Kolokvij I. i II.
Odgovorno koristiti ekološki prihvatljive postupke zbrinjavanja organskog otpada i nusproizvoda poljoprivrednog porijekla Projektni zadatak
Rješavati probleme, samostalno ili u timu, vezane uz rizične čimbenike koji mogu utjecati na primjenu mehanizacije u održivoj i ekološkoj proizvodnji u novonastalim okolnostima Projektni zadatak
Analizirati bitne čimbenike vezane uz korištenje mehanizacije u održivoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji te sintetizirati ključne informacije kako bi se postigla efikasna i racionalna proizvodnja Projektni zadatak
Razvijati komunikacijske vještine kroz izradu prezentacija vezanih uz rješavanje problema primjene mehanizacije u održivoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji Projektni zadatak

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje – pojam održive i ekološke poljoprivredne proizvodnje, uloga mehanizacije u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, zakonski propisi i pravilnici o ekološkoj proizvodnji kod nas i u svijetu. Održivo i ekološko stočarstvo – proizvodnja stočne krme, mehanizacija u proizvodnji zelene krme, sijena, silaže i sjenaže.
 2. Strojevi i oprema u proizvodnji krmnih smjesa – mlinovi, mješalice, preše za peletiranje smjese, transportni uređaji. Strojevi i oprema za snabdijevanje farmi vodom. Strojevi i oprema u održivom i ekološkom govedarstvu.
 3. Strojevi i oprema u održivom i ekološkom svinjogojstvu.
 4. Strojevi i oprema u održivom i ekološkom peradarstvu.
 5. Strojevi i oprema za zbrinjavanje organskog otpada farme, strojevi za kompostiranje, postrojenja za proizvodnju bio-plina.
 6. Strojevi za obradu tla – 0-obrada, minimalna i reducirana obrada.
 7. integralna obrada tla. Strojevi za sjetvu i sadnju, sijačice.
 8. Sijačice za sjetvu strnih žitarica, sijačice za preciznu sjetvu, direktna sjetva.
 9. sijačice za sjetvu sitnog sjemena, sijačice za direktnu sjetvu.
 10. Sijačice za direktnu sjetvu, sadilice rasada, sadilice za gomolje.
 11. Strojevi za mehaničku njegu i suzbijanje korova.
 12. Strojevi za zaštitu bilja, nepesticidne mjere suzbijanja štetnika.
 13. Strojevi za žetvu i berbu, univerzalni žitni kombajni, kombajni za krumpir i šećernu repu.
 14. Uređaji i oprema za preciznu poljoprivredu, satelitsko pozicioniranje, kartiranje prinosa i plodnosti proizvodnih površina Strojevi i oprema na ekološkim gospodarstvima.
 15. Strojevi i oprema za kompostiranje, bioplinsko postrojenje - terenske vježbe

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Energetska iskoristivost biomase i biogoriva, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.