ŽITARICE (233)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim principima proizvodnje žitarica u različitim sustavima proizvodnje.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.80

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Uvjeti za dobivanje potpisa

Ukoliko student ne uspije položiti ispit putem kolokvija, nakon odslušanog modula, svaki mjesec se daje jedan ispitni rok (izuzev veljače, lipnja i rujna kada su ponuđena dva ispitna roka). Konzultacije se održavaju svakog tjedna u određeni dan i vrijeme tijekom trajanja nastave.

Oblici nastave

  • Ostalo
    Stručna ppraksa realizirati će se tijekom proljeća i ljeta (ljetni semestar) kako bi studenti mogli realizirati svoje projektne zadatke. Zadaci se izvršavaju u grupama od 3 do 5 studenata u ovisnosti o obimu posla.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i pojasniti pravila u proizvodnji žitarica i pseudožitarica pisani ispit, seminar
Razumjeti važnost proizvodnje žitarica za prehranu ljudi i hranidbu životinja pisani ispit
Organizirati uzgoj odabrane žitarice pisani ispit, seminar
Analizirati ispravnosti proizvodnje neke žitarice na odabranom gospodarstvu izvješće s terenske nastave
Odabrati agrotehniku proizvodnje žitarice vezano na prinos i kakvoću seminar
Predložiti odgovarajuće mjere zaštite vodeći računa o zaštiti okoliša pismeni ispit, seminar

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
2 Podjela žitarica Predavaona
2.1 Važnost, uporaba, površine i prirodi 1
2.2 Polijeganje žitarica 1 1
2.3 Rast i razvoj žitarica 2 2 1
2.4 I kolokvij (opći dio) 1
3 Prave žitarice Predavaona
3.1 Pšenica (predavaonica, praktikum i pokušalište) 3 2 1
3.2 Raž (predavaonica, praktikum i pokušalište) 2 1
3.3 Tritikale (predavaonica, praktikum i pokušalište) 2 1
3.4 Ječam (predavaonica, praktikum i pokušalište) 2 1 1
3.5 Zob (predavaonica, praktikum i pokušalište) 2 1 1
4 Prosolike žitarice Predavaona
4.1 Kukuruz (predavaonica, praktikum i pokušalište) 3 2 1
4.2 Sirak (predavaonica, praktikum i pokušalište) 1 1 1
4.3 Proso (predavaonica, praktikum i pokušalište) 1 1 1
4.4 Riža (predavaonica, praktikum i pokušalište) 1 1 1
5 Pseudožitarice ili alternativne žitarice Predavaona
5.1 Heljda, amaranth i qinoa (predavaonica, praktikum i pokušalište) 2 1 1
5.2 Kolokvij (prosolike i pseudožitarice) 1
6 terenska nastava Praktikum
6.1 Izvještaj s terenske nastave 1
7 Stručna praksa Praktikum
7.1 Zasnivanje oglednog nasada žitarica (2 sata)
7.2 Sjetva, praćenje fenoloških faza rasta i razvoja biljnih vrsta iz porodice Poaceae te donošenje odluke o provođenju mjera njege i berbe (3 sata)
7.3 Projektni zadatak iz Žitarica - sjetva pokusa, sudjelovanje u svim tehnološkim procesima i praćenju pojave bolesti i štetnika, analiza rezultata, donošenje vlastitih zaključaka (6 sati)
7.4 Prezentacija projektnog zadatka pred studentima (1 sat)
25 12 13

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisutnost na nastavi 10
Ukupno 10 bodova (0-1 izostanak) 5 bodova (2-3 izostanka) 0 boda (4-5 izostanka) S više od 5 izostanka student nema pravo na potpis
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi Aktivnost na nastavi će se bodovati sa 15, 10, 5 i 0 bodova 10 bodova za 0-1 izostanak 5 bodova 2-3 izostanka 0 bodova za 4-5 izostanka

Obvezna literatura

  1. Gagro M. 1998. Žitarice i zrnate mahunarke. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb Jošt M i suradnici. 1988. Pšenica - Put do visokih prinosa. Polj. institut Križevci Tajnšek T. 1991. Koruza. Kmečki glas Ljubljana Grupa autora. 1986. Posebno ratarstvo I, Nučna knjiga Beograd. Henry R.J. and P.S. Kettlewell. 1996. Cereal grain quality.Chapman & Hill Časopisi:Agronomski glasnik, Poljoprivreda, Zbornici radova sa skupova.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.