ZRNATE MAHUNARKE (234)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim principima proizvodnje zrnatih mahunarki u različitim sustavima proizvodnje.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.50

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Oblici nastave

  • Ostalo
    Stručna ppraksa realizirati će se tijekom proljeća i ljeta (ljetni semestar) kako bi studenti mogli realizirati svoje projektne zadatke. Zadaci se izvršavaju u grupama od 3 do 5 studenata u ovisnosti o obimu posla.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti pravila u proizvodnji zrnatih mahunarki pisani ispit, seminar
Razumjeti važnost proizvodnje zrnatih mahunarki za hranu i u plodoredu pisani ispit
Procijeniti mogućnost uzgoja određenih mahunarki vezano na agroklimatske prilike područja te tip tla pisani ispit
Organizirati uzgoj odabrane Fabaceae pisani ispit, seminar
Analizirati ispravnost proizvodnje zrnate mahunarke u odabranom gospodarstvu izvješće s terenske nastave
Odabrati agrotehniku proizvodnje neke mahunarke, vezano na prinos i kakvoću seminar
Predložiti odgovarajuće mjere zaštite vodeći računa o zaštiti okoliša pismeni ispit, seminar

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Nastavna jedinica Predavaona
1.1 Uvod u predmet 1
2 Nastavna jedinica Predavaona
2.1 Važnost, uporaba površina i prirodi 2
2.2 Zajednička svojstva i različitosti u morfologiji mahunarki (predavaonica i pokušalište) 3 2 1
2.3 Kemijski sastav ploda mahunarki 1 1
2.4 Rast i razvoj mahunarki (predavaonica i pokušalište) 1 1
2.5 I kolokvij (opći dio)
3 Sjetva i agrotehnika zrnatih mahunarki) Predavaona
3.1 Grašak (predavaonica i pokušalište) 2 1 1
3.2 Leća (predavaonica i pokušalište) 1
3.3 Bob (predavaonica i pokušalište) 2
3.4 Slanutak (predavaonica i pokušalište) 2 1
3.5 Kolokvij (grašak, leća, bob, slanutak) 1
4 Sjetva i agrotehnika zrnatih mahunarki) Predavaona
4.1 Soja (predavaonica i pokušalište) 4 1 1
4.2 Lupina (predavaonica i pokušalište) 3 1
4.3 Sjekirica (predavaonica i pokušalište) 1 1 1
4.4 Grah (predavaonica i pokušalište) 2 1
4.5 Zemni orašac (predavaonica i pokušalište) 1 1
5 Stručna praksa
5.1 Zasnivanje oglednog nasada zrnatih mahunarki (1 sat)
5.2 Sjetva, praćenje fenoloških faza i razvoja biljnih vrsta iz porodice Fabaceae te donošenje odluke o provođenju mjera njege i berbe na oglednim površinama (3 sata)
5.3 Projektni tadatak iz zrnatih mahunarki (sjetva, sudjelovanje u svim tehnološkim procesima i praćenju pojave bolesti i štetnika, analiza rezultata, donošenje vlastitih zaključaka (3 sata)
5.4 Prezentacija projektnog zadatka pred studentima (1 sat)
27 8 7

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Prisutnost na nastavi 10
Ukupno 10 bodova / 0-1 izostanak 5 bodova / 2-3 izostanka 0 bodova/ 4-5 izostanka S više od 5 izostanaka student gubi pravo na potpis
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Aktivnost na nastavi 15

Ukoliko student ne uspije položiti ispit putem kolokvija, nakon odslušanog modula, svaki mjesec se daje jedan ispitni rok, osim u mjesecu veljači, lipnju i rujnu kada su ponuđena dva ispitna roka.Konzultacije se održavaju svakog tjedna u određeni dan i vrijeme tijekom trajanja nastave.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi Ocjenjuje se: izrada seminara (zadovoljavajuće/nezadovoljavajuće), praćenje nastave i sudjelovanje (interaktivna nastava), polaganje gradiva putem kolokvija (studenti koji nisu položili putem kolokvija ne mogu dobiti maksimalan broj bodova iz aktivnosti na nastavi).

Obvezna literatura

  1. Gagro M. 1998. Žitarice i zrnate mahunarke. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb Grupa autora. 1986. Posebno ratarstvo I, Nučna knjiga Beograd. Časdopisi: Agronomski glasnik, Poljoprivreda, Zbornici radova sa znanstvenih skupova. Vratarić M. i Sudarić A. 2000. Soja. Poljoprivredni institut Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.