OSNOVE POLJOPRIVREDNOGA STROJARSTVA (5)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha i cilj predmeta je upoznati studente s osnovama poljoprivrednog strojarstva kako bi mogli steći kompetencije, znanja i vještine racionalnog odabira i korištenja poljoprivrednih strojeva u suvremenoj tehnologiji poljoprivredne proizvodnje.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 55-65 bodova
Dobar (3): 66-75 bodova
Vrlo dobar (4): 76-90 bodova
Izvrstan (5): 91-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i vježbe, odrađena stručna praksa

Opis

Studenti polažu tijekom semestra dva kolokvija. Jedan nepoloženi kolokvij mogu ponoviti po završetku semestra. Ukoliko ne polože kolokvije, izlaze na pismeni i usmeni ispit. Studenti rade na stručnoj praksi tijekom 1. i 2. semestra te rade timski na integriranom projektnom zadatku (IPZ) kojeg prezentiraju pred ostalim studentima. Ocjena IPZ-a je jedan od elemenata konačne ocjene.

Opće kompetencije

Poznavanje specifičnosti poljoprivrednog strojarstva, poznavanje svojstava strojnih materijala, poznavanje elemenata strojeva, radnih i pogonskih strojeva, traktora.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Studenti slušaju predavanja tijekom 1. semestra prema izvedbenom planu nastave.
 • Vježbe
  Studenti imaju vježbe u manjim grupama u učionici, strojarskom praktikumu i na ekonomiji Učilišta kontinuirano tijekom semestra, prema izvedbenom planu nastave.
 • Seminari
  Studenti rade seminare tijekom semestra, prema izvedbenom planu nastave. Ocjena seminara sastavni je dio ukupne ocjene studenta.
 • Provjere znanja
  Tijekom semestra znanje se provjerava putem dva kolokvija, ocjenjivanjem seminara i integriranog projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Studenti prema potrebi dolaze na konzultacije u vezi nastavnog gradiva, pripreme za kolokvij ili izrade seminara i integriranog projektnog zadatka. Termin za konzultacije objavljen je na mrežnim stranicama Učilišta u izvedbenom planu nastave predmeta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati i objasniti značaj i specifičnosti poljoprivrednog strojarstva Kolokvij I. i/ili ispit
Interpretirati svojstva i značaj strojnih materijala u strojarstvu Kolokvij I. i/ili ispit
Proračunati naprezanja i dimenzioniranje materijala Kolokvij I. i/ili ispit
Opisati i objasniti princip rada i konstrukciju radnih i pogonskih strojeva u poljoprivrednom strojarstvu Kolokvij II. i/ili ispit, seminar
Izračunati bilancu snage i radnu bilancu traktora Kolokvij II. i/ili ispit, seminar
Planirati nabavu i racionalno korištenje traktora i strojeva za agrotehničke zahvate Integrirani projektni zadatak

Tjedni plan nastave

 1. Značaj i specifičnosti poljoprivrednog strojarstva, uvjeti eksploatacije poljoprivrednih strojeva, SI mjerne jedinice
 2. Strojni materijali, svojstva, podjela, metali, crni i obojeni, slitine, proračuni čvrstoće i istezanja
 3. Elementi strojeva, podjela, elementi za spajanje, prijenos sile i gibanja, elementi protoka, izračun prijenosnog omjera i broja okretaja
 4. Trenje, maziva i podmazivanje, vrste trenja, klasifikacije maziva, radni strojevi, crpke, kompresori, ventilatori
 5. Radni strojevi, izračun snage za pogon, kapaciteta. Pogonski strojevi-motori, podjela, stupanj korisnog djelovanja
 6. Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, princip rada. Vanjske značajke motora SUI, radna zapremnina, stupanj kompresije, snaga, potrošnja goriva.
 7. Konstrukcija motora SUI, nepokretni dijelovi motora, cilindarska glava, blok i korito. Pokretni dijelovi motora, klipni i razvodni mehanizam motora
 8. Pokretni dijelovi motora, razvodni mehanizam motora, pomoćni uređaji motora, uređaj za napajanje gorivom Otto i Diesel motora, uređaj za podmazivanje
 9. Uređaj za podmazivanje motora SUI, uređaj za hlađenje motora, uređaj za paljenje Otto motora, uređaj za pokretanje motora, uređaj za usis i ispuh, elektromotori i njihova primjena u poljoprivredi
 10. Elektromotori istosmjerne i izmjenične struje, primjena elektromotora u poljoprivredi. Poljoprivredni traktor, vrste i podjela traktora
 11. Poljoprivredni traktor, konstrukcija, mehanizmi i uređaji
 12. Konstrukcija traktora, uređaj za prijenos snage, spojka, mjenjač, reduktor, konusno-tanjurasti prijenosnik s diferencijalom, završni prijenos, priključno vratilo
 13. Konstrukcija traktora, uređaji za vožnju, upravljanje i kočenje, hidraulički uređaji na traktoru, uređaji za prikapčanje i vuču priključnih strojeva i oruđa, električni uređaji traktora, pneumatska instalacija
 14. Pomoćni uređaji traktora i dodatna oprema, kabina, zaštitni okvir, utezi, vučno-eksploatacijske karakteristike traktora, bilanca snage, bilanca vuče, izračuni
 15. Agregatiranje traktorsko-strojnih agregata, princip agregatiranja, vrste agregata, radni otpor, proizvodnost rada agregata, izračuni, mjere zaštite na radu pri korištenju traktora i priključnih strojeva i oruđa

Obvezna literatura

 1. Toufar, F. (1997): Tehnički materijali I, Školska knjiga, Zagreb
 2. Hercigonja, E. (1998): Elementi strojeva, Školska knjiga, Zagreb
 3. Jeras, D. (1992): Klipni motori, uređaji, Školska knjiga, Zagreb
 4. Kalinić, Z. (2004): Motori s unutrašnjim izgaranjem, Školska knjiga, Zagreb
 5. Jagar,N.,D. Filipović (1997): Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 6. Kraut, B. (1981): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme (Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu)
 • Elementi poljoprivrednih strojeva (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište u Osijeku)
 • Strojni materijali i obrada (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište u Osijeku)
 • Motori SUI i traktori (Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.