OSNOVE EKOLOGIJE S AGROKLIMATOLOGIJOM (12)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Kroz predmet Osnove ekologije s agroklimatologijom studenti se upoznaju s osnovnim ekološkim principima koja su nužan preduvjet za pravilno gospodarenje prirodnim resursima i očuvanje okoliša te razumijevanje odnosa između organizama i njihovog okoliša. Kroz seminare, student se upoznavaju s najvažnijim negativnim antropogenim utjecajima na prirodne ekosustave.
Kroz dio predmeta Agroklimatologija studenti stječu temeljna znanja o utjecaju atmosfere na biljke i životinje, upoznaju se s utjecajem vremenskih prilika i klime na organiziranje poljoprivredne proizvodnje. Kroz vježbe studenti se upoznaju s meteorološkim instrumentima te obradom klimatskih podataka.
U dijelu modula koji obrađuje atmosferski tlak, strujanje zraka, zračne mase, fronte i ciklone, posebno se objašnjava vjetar i njegov utjecaj na biljke i životinje. Navode se osnove obrade klimatskih podataka, podjele klime i godišnji tijek vremena u Hrvatskoj.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 4.50

Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih ekoloških pojmova te razumijevanje ekoloških zakonitosti u prirodi. Kroz dio predmeta Agroklimatologija studenti će naučiti definirati klimu kao čimbenik biotopa i agrobiotopa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovne ekološke pojmove kolokviji i/ili ispit
Objasniti utjecaj čovjeka na biosferu kolokviji i /ili ispit, seminar
Identificirati osnovne ekološke probleme današnjice seminar
Definirati svaki klimatski element i klimu kolokviji i /ili ispit
Objasniti utjecaj klime na (agro)ekosustav kolokviji i /ili ispit
Prikupiti, obraditi, analizirati i usporediti klimatske podatke, različitih razdoblja i područja projektni zadatak

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Ekologija, definicija, značenje, podjela, ekološke organizacijske jedinice
2 Ekosustav, kruženje tvari u ekosustavu, biotički i abiotički čimbenici
2.1 Biološki principi ekosustava, podjela ekosustava
3 Hranidbeni lanci i ekološke (hranidbene) piramide, ekološka efikasnost
4 Populacija, svojstva populacije, gustoća populacije
4.1 Kretanje populacije – migracija, emigracija, imigracija
4.2 Odnosi među populacijama – mutualizam, parazitizam, komenzalizam, predatorstvo, amenzalizam
5 Degradacija biosfere. Posljedice degradacije biosfere
6 Biološka raznolikost
6.1 Zagađivanje biosfere pesticidima
6.2 Zagađivanje i oštećenje tla, sastav i struktura zajednice tla
6.3 Zagađivanje hidrosfere
6.4 Zagađivanje hrane
7 Uloga čovjeka u održavanju ravnoteže u biosferi
8 Međunarodni sporazumi o zaštiti okoliša
9 Uvod, klima, vrijeme, atmosfera; sastav, onečišćivači atmosfere, ozonska rupa
10 Klimatski elementi
10.1 Svjetlost - spektralni sastav, intenzitet sunčevog osvjetljenja, dužina dana, fotoperiodizam, utjecaj svjetlosti na rast i razvoj biljaka
10.2 Toplina i temperatura - temperatura zraka, temperatura tla, utjecaj temperature na biljke
10.3 Voda (vlaga) - kruženje vode u prirodi, vlaga zraka, oblaci i magla, oborine (postanak, podjela), utjecaj vode na rast i razvoj biljaka
10.4 Zrak (vjetar) - ciklona i anticiklona, vjetar, najvažniji vjetrovi u Hrvatskoj, ruža vjetrova; Beaufortova skala, štete i koristi od vjetrova, vjetrobrani
11 Meteorološki instrumenti: podjela; (instrumenti za mjerenje insolacije, termometri i geotermometri, evaporimetri, psihrometri i higrometri, kišomjeri ili ombrometri, barometri, anemometri, vjetrokaz) i meteorološka mjerenja i motrenja (mjerenje pojedinog elementa, dnevnik motrenja, sređivanje i korištenje meteoroloških podataka)
12 Poljoprivredna ocjena klime: hidrotermički koeficijent, Indeks suše po De Martoneu, Langov kišni faktor, Klimatski dijagram po Walteru
13 Organizacija meteorološke službe, prognoza vremena
14 Köppenova klasifikacija klime, klimatska područja Hrvatske
15 Fenologija
0 0 0

Obvezna literatura

  1. Dadaček, N., Peremin-Volf, Tomislava (2009): Agroklimatologija, Zrinski, Čakovec
  2. Glavač, Vjekoslav (2001): Uvod u globalnu ekologiju, Intergrafika, Zagreb
  3. Klepac, Ratimir (1988): Osnove ekologije, Jumena, Zagreb
  4. Herceg, Nevenko (2013): Okoliš i održivi razvoj, Synopsis d.o.o. Zagreb
  5. Penzar, Ivan; Penzar, Branka (2000): Agroklimatologija, Školska knjiga, Zagreb

Preporučena literatura

  1. Begon, M; Harper. J. L.; Townsend, C.R. (1996): Ecology, Blackwell Science
  2. Krebs, C.J. (1994): Ecology, Harper&Row Publishers, New York, San Francisko, London
  3. Potočnik,V.; Lay, V. 2002. Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
  4. Dikić, D. i dr. 2001. Ekološki leksikon, Barbat, Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.