TRŽIŠTE I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNO -PREHRAMBENIH PROIZVODA (251)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim pojmovima tržišta i trgovine, trgovinskim institucijama i trgovinskim poslovnim procesima, sudionicima i kanalima distribucije kao i specifičnostima tržišta i distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 99-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Prisustvovanje predavanjima (min. 80%)
- Predani svi zadaci (1-5)

Opis

Dijelovi koji se ocjenjuju
Sudjelovanje i aktivnost na nastavi 5 - 10 bodova
Timski i individualni zadaci na vježbama 10 - 20 bodova
Integrirani zadatak (Poslovni plan) 10 - 20 bodova
Pismeni ispit ili dva kolokvija 30 - 50 bodova
Ukupno: 100 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
- Objasniti i koristiti ključne pojmove iz područja tržišta i trgovine. - Razlikovati i klasificirati maloprodajne i veleprodajne polovne jedinice. - Definirati pojam, zadaće, značenje i funkcije trgovine i temeljnih trgovinskih poslovnih procesa. Dati primjer asortimana proizvoda. - Definirati i usporediti pojedine kanale distribucije te razlikovati prednosti i nedostatke pojedinih kanala s naglaskom na kratki lancima opskrbe sa stajališta proizvođača i potrošača. - Navesti i protumačiti temeljne zakonske propise kojima se regulira poslovanje u trgovini - Opisati osnovne specifičnosti tržišta i kanala distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s naglaskom na kratkim lancima opskrbe hranom i distribuciji ekoloških poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - Procijeniti ulogu i važnost poljoprivredne proizvodnje i trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima na nacionalnoj razini i u vanjskotrgovinskoj razmjeni RH. - Samostalno izraditi poduzetnički poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva (rezultat uspješno riješenog integriranog zadatka u sklopu stručne prakse) - Prezentirati vlastite rezultate istraživanja prema zadanoj temi široj publici Dva kolokvija ili pisani ispit Vježbe Izrada Polsovnog plana Diskusije i aktivno sudjelovanje na nastavi

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Dostupan na: STUDIJI/PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ/IZVEDBENI PLAN NASTAVE Predavaona
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Segetlija, Z. (2006): Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet Osijek (odabrana poglavlja) 2. Segetlija, Z. (2006): Distribucija, Ekonomski fakultet Osijek (odabrana poglavlja) 3. Tolušić, Z. (2012): Tržište i distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 4. Kolega, A., Božić, M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo Zagreb, Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja) 5. Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M. (2004): Poslovno planiranje s primjerima za investitore, RRiF, Zagreb 6. Gajdić, D. (2018): Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda – Kratki lanci opskrbe hranom, Skripta VGUK 7. Materijali s predavanja

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.