GRADITELJSTVO U ZOOTEHNICI (33)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha i cilj ovog predmeta je osposobiti studente da mogu pravilno odabirati materijale za gradnju objekata u zootehnici, proračunavati toplinske gubitke objekta, razlikovati zahtjeve pojedinih vrsta i kategorija stoke za mikroklimu i higijenu u staji, upoznati ih s prednostima i nedostacima različitih načina gradnje i zakonskim propisima u području graditeljstva.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 4.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano minimum 80% nastave.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja u predavaonici
 • Vježbe
  Vježbe u predavaonici, u praktikumima Učilišta
 • Auditorne vježbe
  Vježbe u predavaonici
 • Terenske vježbe
  Prema izvedbenom planu nastave.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumima Učilišta
 • Seminari
  Prema izvedbenom planu nastave, studenti rade seminare.
 • Provjere znanja
  Kontinuirano tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija i rade seminar. Nakon odslušanih predavanja studenti rade projektni zadatak u grupi od 3-4 studenta.
 • Konzultacije
  Prema izvedbenom planu nastave, po potrebi i češće.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Seminari, zadaće, projektni zadatak

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odabirati materijale za graditeljstvo u zootehnici Kolokvij I. i/ili ispit
Proračunavati toplinske gubitke objekata u zootehnici Kolokvij I. i/ili ispit, seminar
Razlikovati zahtjeve pojedinih vrsta i kategorija stoke za mikroklimu i higijenu u staji Kolokvij I. i/ili ispit
Proračunavati kapacitet ventilacije staje u skladu s klimatskim uvjetima i zahtjevima stoke Kolokvij II. i/ili ispit, seminar
Interpretirati pravila i zahtjeve za niskoenergetsku izgradnju i uštede energije Kolokvij II. i/ili ispit, seminar
Koristiti građevinske projekte za prikaz i interpretaciju građevinskih i tehničko-tehnoloških obilježja farme Seminar

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Značaj i specifičnosti graditeljstva u zootehnici. Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje. Zakonska regulativa. Građevinsko-procesna dokumentacija. Investicijski program izgradnje. Sastavnice glavnog projekta.
 2. Sastavnice glavnog projekta, izvedbeni projekt, studije utjecaja na okoliš, elaborti zaštite okoliša.
 3. Materijali za gradnju. Prirodni i umjetni materijali
 4. Materijali za gradnju, konstrukcijski materijali, fizička i mehanička svojstva materijala, tehnološka obradivost materijala. Beton. Vrste betona, teški beton, armirani beton, prednapregnuti betoni, laki betoni. Klase betona, priprema, svojstva.
 5. Opeka. Vrste opekarskih proizvoda, puna, šuplja, porozna opeka, svojstva. Drvo i drvene konstrukcije. Svojstva drva, prednosti i nedostaci,
 6. Metalne konstrukcije u montažnoj gradnji. Izolacijski materijali u gradnji. Unutarnja i vanjska izolacija. Toplinska bilanca objekta, gubici topline. Ventilacijski i transmisijski gubici, proračuni. Koeficijent prijelaza i prolaza topline kroz obodne konstrukcije.
 7. Vanjska ovojnica objekta, mogućnosti uštede energije, klasična, niskoenergetska i pasivna gradnja.
 8. Objekti u stočarstvu. Klasična i montažna gradnja staja i pratećih objekata.
 9. Silosi, sabirne jame i lagune za gnojovku, gnojišta za kruti gnoj.
 10. Mikroklima u objektima. Osiguranje optimalnih temperaturno-vlažnih odnosa u staji, termo i hidro izolacija.
 11. Proizvodnja topline, vodene pare i CO2 po uvjetnom grlu. Proračun ventilacije.
 12. Proračun grijanja i hlađenja staje. Energetska efikasnost u gradnji.
 13. Energetska efikasnost u gradnji, mogućnosti uštede energije.
 14. Energetsko certificiranje objekata, energetski razredi, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata
 15. Energetska svojstva staja, toplinska svojstva vanjske ovojnice, gubici topline.

Obvezna literatura

 1. Dolanjski D. (2002): Gospodarsko graditeljstvo, interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Asaj A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb
 3. Ivanković, A., Filipović, D., Mustać, I., Mioč, B., Luković, Z., Janječić, Z. (2016): Objekti i oprema u stočarstvu

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.