RAČUNOVODSTVO POLJOPRIVREDNIH PODUZETNIKA (167)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Stjecanje osnovnih znanja iz računovodstva te posebnosti računovodstva u poljoprivrednim poslovnim sustavima. Upoznati studente s temeljnom računovodstvenom teorijom i računovodstvenim tehnikama koje će omogućiti razumijevanje odvijanja računovodstvenog procesa, financijsko praćenje i utvrđivanje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Cilj je osposobiti studente za prepoznavanje elemenata financijskih izvještaja i samostalno sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika.

Vrsta predmeta

  • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u poljoprivredi / Menadžment u poljoprivredi (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Prisustvovanje predavanjima min. 50% (4/8)
- Izrađen seminarski rad (case study; prezentacija)

Opis

Dijelovi koji se ocjenjuju:
Aktivnost i prisustvovanje nastavi: 5 bodova
Seminar: 15 bodova
Kolokvij: 30 bodova
Pisani ispit: 50 bodova
Ukupno: 100 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati i objasniti načela, standarde i zakonske propise iz područja računovodstva; Nabrojati i razlikovati vrste računovodstva s obzirom na specifičnosti svake od njih te identificirati interne i eksterne korisnike računovodstvenih informacija; Navesti i objasniti temeljne računovodstvene pojmove po kategorijama i njihovom obuhvatu u financijskim izvještajima; Interpretirati financijske izvještaje i elemente financijskih izvještaja; Objasniti osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva. Interpretirati knjigovodstveni konto i objasniti primjenu kontnog plana u računovodstvenom praćenju poslovanja poduzetnika; Razlikovati pravila evidentiranja na kontima aktive i pasive, prihoda i rashoda te izabrati i primijeniti odgovarajuće pravilo prilikom knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja; Samostalno evidentirati manje složene poslovne promjene u poslovnim knjigama; Samostalno izraditi jednostavniji oblik bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku; Opisati i objasniti posebnosti računovodstva koje se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje; Nabrojati poslovne knjige i objasniti specifičnosti i pravila evidentiranju poslovnih promjena kod malih OPG-a; Objasniti podjelu, obilježja i načine vrednovanja biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda.; Definirati pojam plan ili budžet. Objasniti svrhu izrade plana i opisati faze u procesu budžetiranja Kolokvij Vježbe Seminarski rad Pisani ispit

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Dostupno na: https://www.vguk.hr/hr/448/Izvedbeni+plan+nastave+MUP+-+2020-2021
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B: Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 2. Parać, B. (2009): Poduzetničko računovodstvo i financijsko izvještavanje, M.E.P. Consult, Zagreb 3. Žager, K., Tušek, B.,.Vašiček, V., Žager, L. (2008.): Osnove računovodstva, Računovodstvo za neračunovođe, HZRIFD, Zagreb 4. Materijali i vježbe s predavanja

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.