KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2137-78-19/278
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM - KA103-2019
Broj projekta: 2019-1-HR01-KA103-060511

Mobilnost osoblja unutar programskih zemalja  u razdoblju 2019.-2021.


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 13. 5. 2019. (Klasa: 605-47/19-02/35, Urbroj: 359-08/8-19-2) Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju

za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA KA103-2019

 

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2019. za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2019-1-HR01_KA103-060511.

 Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje od 01.06.2019. do 31.05.2021. u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT) (nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno četiri (4) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (održavanja nastave) u ukupnom trajanju od 32 dana i sedam (7) mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 49 dana. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju te za nenastavno osoblje osposobljavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su na Visokome gospodarskom učilištu zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kandidati za natječaj moraju imati pozivno pismo/e-mail ustanove primateljice s naznačenom svrhom mobilnosti ili mogu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu o usmenom dogovoru s predstavnikom ustanove domaćina o svrsi mobilnosti.

Kandidati moraju imati odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će držati nastavu ili se stručno usavršavati.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 1. lipnja 2019. – 31. svibnja 2021.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.  

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog natječaja i dostupni su na web stranici Učilišta www.vguk.hr

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • prijavni obrazac
 • obrazac Nastavnog plana  (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
 • pozivno pismo inozemne ustanove (Acceptance Letter)
 • životopis (Europass format)
 • kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu
 • potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika

ROK ZA PRIJAVU: 28. studenoga 2019.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

 • u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Za ERASMUS+ natječaj  KA103-2019 (STA-STT) Milislava Demerca 1 48260 Križevci 
 •  i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  rhusinec@vguk.hr 

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati. Prijave poslane samo elektroničkom poštom neće se uvažiti.

Kontakt za dodatne informacije: 

Renata Husinec, Erasmus koordinatorica e-mail: rhusinec@vguk.hr  tel: 048 617 953

Dodatni dokumenti

 • Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
 • Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
 • Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1 (KA103-2019)
 • Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim   potrebama)

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

mr. sc. Renata Husinec
dr. sc. Tatjana Jelen
dr. sc. Marcela Andreata Koren
 

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

 

Osnovni dokumenti:

 1. Prijavni obrazac
 2. Obrazac Nastavnog plana  (za aktivnost održavanja nastave)
 3. Obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
 4. Pozivno pismo inozemne ustanove (Acceptance Letter)
 5. Životopis (Europass format)
 6. Potvrda poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika
 7. Izjava o obradi osobnih podataka

Dodatni dokumenti :

 1. Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
 2. Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
 3. Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1 (KA103-2019)
 4. Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim   potrebama)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.