Rasporedi su također dostupni za preuzimanje:
II. Semestar MUP, III. Semestar MUP

II. semestar OEP, III. semestar OEP

 

 

II. semestar - MUP

Datum nastave Vrijeme nastave Predmet/nastavnik
29.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek
30.03.2019. 9.00 – 11.30 (3) Projekti ruralnog razvoja, dr.sc. Sandra Kantar
30.03.2019.

11.45 – 15.00 (4)

Marketing u poljoprivredi, dr.sc. Silvije Jerčinović
     
05.04.2019. 15.30 – 19.45 (5) Marketing u poljoprivredi, dr.sc. Silvije Jerčinović
     
12.04.2019. 15.30 – 19.45 (5) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
     
13.04.2019. 9.00 – 13.30 (5) Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek
     
13.04.2019. 14.30 – 17.45 (4) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
     
26.04.2019. 16.30 – 19.45 (4) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
27.04.2019. 9.00 – 13.30 (5) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
27.04.2019. 14.30 – 18.45 (5) Projekti ruralnog razvoja, dr.sc. Kristina Svržnjak
     
03.05.2019. 15.30 – 18.45 (4) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
04.05.2019. 9.00 – 13.30 (5) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
04.05.2019. 14.30 – 17.45 (4) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
     
10.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Marketing u poljoprivredi, dr.sc. Silvije Jerčinović
11.05.2019. 9.00 – 12.15 (4) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
11.05.2019. 13.15 – 18.45 (6) Projekti ruralnog razvoja, dr.sc. Sandra Kantar
     
17.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
18.05.2019. 9.00 – 13.30 (5) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
18.05.2019. 14.30 – 17.45 (4) Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek
     
24.05.2019. 15.30 – 19.45 (5)

Upravljanje kvalitetom u poljoprivrednoj proizvodnji, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.

Troškovi i kalkulacije u stočarstvu i ratarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek

     
31.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
01.06.2019. 9.00 – 12.15 (4) Marketing u poljoprivredi, dr.sc. Silvije Jerčinović
01.06.2019. 13.15 – 17.45 (5) Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
     
07.06.2019. 15.30 – 19.45 (5) Marketing u poljoprivredi, dr.sc. Silvije Jerčinović
08.06.2019. 9.00 – 12.15 (4) Menadžment u poljoprivredi, dr.sc. Krunoslav Škrlec
08.06.2019. 13.15 – 16.30 (4) Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek
     
14.06.2019. 15.30 – 19.45 (5)

Upravljanje kvalitetom u poljoprivrednoj proizvodnji, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.

Troškovi i kalkulacije u stočarstvu i ratarstvu, mr.sc. Lidija Firšt Godek

15.06.2019. 9.00 – 12.15 (4) Projekti ruralnog razvoja, dr.sc. Kristina Svržnjak
15.06.2019.    
     
28.06.2019.    
29.06.2019.    
29.06.2019.    

 


III. semestar - MUP

Datum nastave Vrijeme nastave Predmet/nastavnik
01.03.2019. 15.30 – 18.45 (4) Metode istraživanja tržišta, dr.sc. Silvije Jerčinović
02.03.2019. 9.00 – 13.30 (5) Projektni menadžment, dr.sc. Krunoslav Škrlec
02.03.2019. 14.15 – 16.45 (3) Poljoprivreda u EU, dr.sc. Kristina Svržnjak
     
08.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Poslovne financije, dr.sc. Marko Šostar
09.03.2019. 9.00 – 13.30 (5) Poslovne financije, dr.sc. Marko Šostar
09.03.2019. 14.30 – 18.45 (5) Poslovne financije, dr.sc. Marko Šostar
     
22.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Analiza financijskih izvještaja, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
23.03.2019. 9.00 – 11.30 (3) Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu, dr.sc. Kristina Svržnjak
23.03.2019. 11.45 – 14.15 (3)

Poslovni engleski, dr.sc. Valentina Papić Bogadi

Poljoprivreda u EU, dr.sc. Kristina Svržnjak

     
29.03.2019. 15.30 – 19.45 (5 Analiza financijskih izvještaja, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
30.03.2019. 9.00 – 11.30 (3) Metode istraživanja tržišta, dr.sc. Silvije Jerčinović
30.03.2019. 12.30 – 16.45 (5) Projektni menadžment, dr.sc. Krunoslav Škrlec
     
05.04.2019. 15.30 – 18.00 (3) Poslovni engleski, dr.sc. Valentina Papić Bogadi
     
12.04.2019. 15.30 – 19.45 (5) Analiza financijskih izvještaja, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
13.04.2019. 9.00 – 13.30 (5) Projektni menadžment, dr.sc. Krunoslav Škrlec
13.04.2019. 14.15 – 17.30 (4) Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu, dr.sc. Sandra Kantar
     
26.04.2019. 15.30 – 16.15 (1) Specijalistička diplomska stručna praksa, Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.
26.04.2019. 16.30 – 19.45 (4)

Poslovni engleski, dr.sc. Valentina Papić Bogadi

Poljoprivreda u EU, dr.sc. Kristina Svržnjak

     
04.05.2019. 9.00 – 11.30 (3) Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu, dr.sc. Silvije Jerčinović
04.05.2019. 11.45 – 14.15 (3) Metode istraživanja tržišta, dr.sc. Silvije Jerčinović

 

II. semestar - OEP

Datum nastave

Vrijeme nastave Predmet/nastavnik
29.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
30.03.2019. 9.00 – 13.30 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
30.03.2019.

14.30 – 18.45 (5)

14.30 – 18.45 (5)

Integrirano i ekološko povrćarstvo, mr.sc. Tomislava Peremin Volf

Održiva i ekološka govedarska proizvodnja mesa i mlijeka, dr.sc. Dražen Čuklić

     
05.04.2019. 15.30 – 19.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
06.04.2019.   Terenska nastava
12.04.2019.

15.30 – 19.45 (5)

15.30 – 19.45 (5)

Proizvodnja ratarskih kultura u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Vesna Samobor

Ekološko svinjogojstvo i peradarstvo, dr.sc. Tatjana Jelen

13.04.2019. 9.00 – 13.30 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
13.04.2019.

14.30 – 17.45 (4)

14.30 – 18.45 (5)

Integrirano i ekološko povrćarstvo, mr.sc. Tomislava Peremin Volf

Održiva i ekološka govedarska proizvodnja mesa i mlijeka, dr.sc. Dražen Čuklić

     
26.04.2019.

15.30 – 18.45 (4)

15.30 – 19.45 (5)

Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa, dr.sc. Brankica Svitlica

Održiva i ekološka govedarska proizvodnja mesa i mlijeka, dr.sc. Dražen Čuklić

27.04.2019. 9.00 – 13.30 (5) Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa, dr.sc. Brankica Svitlica
27.04.2019. 14.30 – 18.45 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
     
03.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
04.05.2019.

9.00 – 13.30 (5)

9.00 – 13.30 (5)

Ekološko svinjogojstvo i peradarstvo, Marija Meštrović, dipl.ing.

Proizvodnja ratarskih kultura u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Vesna Samobor

04.05.2019. 14.30 – 18.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
10.05.2019. 15.30 – 18.45 (4) Integrirano i ekološko povrćarstvo, mr.sc. Tomislava Peremin Volf
11.05.2019. 9.00 – 13.30 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
11.05.2019. 14.30 – 18.45 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
     
17.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
18.05.2019. 9.00 – 12.15 (4) POZVANO PREDAVANJE: Biodinamička poljoprivreda, mr.sc. Dijana Posavec, Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.
18.05.2019. 13.15 – 17.30 (5) Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa, Dragutin Kamenjak, dipl.ing.
     
24.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
25.05.2019.   Terenska nastava
     
31.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
01.06.2019. 9.00 – 13.30 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
01.06.2019. 14.30 – 18.45 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
     
07.06.2019. 15.30 – 18.45 (4) Integrirano i ekološko povrćarstvo, mr.sc. Tomislava Peremin Volf
08.06.2019. 9.00 – 13.30 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
08.06.2019.

14.30 – 18.45 (5)

14.30 – 17.45 (4)

Proizvodnja ratarskih kultura u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Vesna Samobor

Ekološko svinjogojstvo i peradarstvo, dr.sc. Tatjana Jelen

     
14.06.2019. 15.30 – 18.45 (4) Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa, Dragutin Kamenjak, dipl.ing.
15.06.2019. 9.00 – 13.30 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
15.06.2019. 14.30 – 17.45 (4) Ekološko svinjogojstvo i peradarstvo, Marija Meštrović, dipl.ing.
     
28.06.2019. 15.30 – 19.45 (5) Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke, dr.sc. Vinko Pintić
29.06.2019. 9.00 – 13.30 (5) Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja, dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
29.06.2019. 14.30 – 17.45 (4) Integrirano i ekološko povrćarstvo, mr.sc. Tomislava Peremin Volf

 


 

III. semestar - OEP

Datum nastave Vrijeme nastave Predmet/nastavnik
01.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Zootehnika, dr.sc. Vinko Pintić
02.03.2019. 9.00 – 12.15 (4) Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu, dr.sc. Tatjana Jelen
02.03.2019.

13.15 – 17.30 (5)

13.15 – 16.30 (4)

Održiva i ekološka proizvodnja i tehnologija krme, dr.sc. Marcela Andreata-Koren

Utvrđivanje kvalitete, biodinamika animalnih proizvoda, dr.sc. Tatjana Tušek

     
08.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Zootehnika, mr.sc. Đurica Kalember
09.03.2019. 9.00 – 13.30 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
09.03.2019. 14.30 – 18.45 (5) Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu, dr.sc. Tatjana Jelen
     
15.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Zootehnika, dr.sc. Tatjana Jelen
16.03.2019. 9.00 – 13.30 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
16.03.2019.

14.30 – 18.45 (5)

14.15 – 17.30 (4)

Održiva i ekološka proizvodnja i tehnologija krme, dr.sc. Siniša Srečec

Utvrđivanje kvalitete, biodinamika animalnih proizvoda, dr.sc. Tatjana Tušek

     
22.03.2019.

15.30 – 19.45 (5)

15.30 – 18.45 (4)

15.30 – 19.45 (5)

Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Renata Erhatić

Analize tla i gnojidba, dr.sc. Andrija Špoljar

Higijena smještaja, dobrobit i sustavi držanja životinja, dr.sc. Damir Alagić

23.03.2019. 9.00 – 12.15 (4) Zootehnika, mr.sc. Đurica Kalember
23.03.2019.

13.15 – 17.30 (5)

13.15 – 16.30 (4)

Održiva proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala, dr.sc. Vesna Samobor

Utvrđivanje kvalitete, biodinamika animalnih proizvoda, dr.sc. Damir Alagić

     
29.03.2019. 15.30 – 19.45 (5) Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu, dr.sc. Tatjana Jelen
30.03.2019. 9.00 – 12.15 (4) Zootehnika, dr.sc. Tatjana Jelen
30.03.2019. 13.15 – 17.30 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
     
05.04.2019.

15.30 – 19.45 (5)

15.30 – 18.00 (3)

Održiva proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala, dr.sc. Vesna Samobor

Utvrđivanje kvalitete, biodinamika animalnih proizvoda, dr.sc. Damir Alagić

06.04.2019.   TERENSKA NASTAVA
     
12.04.2019.

15.30 – 19.45 (5)

15.30 – 18.45 (4)

15.30 – 19.45 (5)

Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Renata Erhatić

Analize tla i gnojidba, dr.sc. Andrija Špoljar

Higijena smještaja, dobrobit i sustavi držanja životinja, dr.sc. Damir Alagić

13.04.2019. 9.00 – 12.15 (4) Zootehnika, dr.sc. Vinko Pintić
13.04.2019. 13.15 – 17.30 (5) Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu, dr.sc. Tatjana Jelen
     
26.04.2019. 15.30 – 19.45 (5) Održiva proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala, dr.sc. Vesna Samobor
27.04.2019. 9.00 – 13.15 (5) Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu, dr.sc. Tatjana Jelen
27.04.2019.

14.15 – 16.45 (3)

14.15 – 16.45 (3)

14.15 – 18.30 (5)

Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Renata Erhatić

Analize tla i gnojidba, dr.sc. Ivka Kvaternjak

Higijena smještaja, dobrobit i sustavi držanja životinja, dr.sc. Damir Alagić

     
03.05.2019. 15.30 – 18.45 (4) Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Renata Erhatić
     
10.05.2019.

15.30 – 18.45 (4)

15.30 – 18.45 (4)

Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Renata Erhatić

Analize tla i gnojidba, dr.sc. Ivka Kvaternjak

11.05.2019. 9.00 – 13.15 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
11.05.2019. 14.15 – 18.45 (5) Održiva i ekološka proizvodnja i tehnologija krme, dr.sc. Marcela Andreata-Koren
     
17.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak
18.05.2019. 9.00 – 12.15 (4) POZVANO PREDAVANJE: Biodinamička poljoprivreda, mr.sc. Dijana Posavec, Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.
18.05.2019. 13.15 – 15.45 (3) Održiva proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala, dr.sc. Vesna Samobor
18.05.2019. 16.00 – 16.45 (1) Specijalistička diplomska stručna praksa, dr.sc. Marcela Andreata-Koren
     
31.05.2019. 15.30 – 19.45 (5) Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi, dr.sc. Ivka Kvaternjak

 

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.