VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

visoko učilište s najdužom tradicijom obrazovanja u poljoprivredi
M. Demerca 1, 48260 Križevci,
www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189
raspisuje

 
N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu stručnih diplomskih studija Veleučilišta u Križevcima (VUK) u akad. god. 2023./2024.

 

Stručni diplomski studij Poljoprivreda iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda - smjer Održiva i ekološka poljoprivreda (120 ECTS bodova – 4 semestra), 30 kandidata redoviti studenti i 30 kandidata izvanredni studenti. Završetkom studija stječe se naziv: magistar/ra inženjer/inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.) usmjerenje Održiva i ekološka poljoprivreda.

Stručni diplomski studij Menadžment u poljoprivredi iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija (120 ECTS bodova – 4 semestra), 30 kandidata izvanredni studenti. Završetkom studija stječe se naziv: magistar/ra menadžmenta u poljoprivredi (mag. oec. agr).

Pravo upisa u I. godinu stručnih diplomskih studija VUK u akad. god. 2023./2024. imaju pristupnici koji su:

 • završili trogodišnji stručni prijediplomski studij (ranije: preddiplomski stručni studij) u VUK (180 ECTS bodova),
 • završili dvogodišnje stručne studije i razlikovnu godinu stručnog prijediplomskog studija u VUK u trajanju od dva semestra i stekli time dodatnih 60 ECTS bodova,
 • završili drugi odgovarajući trogodišnji studij (180 ECTS bodova) na srodnim visokoobrazovnim institucijama (istovrsni studijski programi). Od pristupnika koji nije završio odgovarajući studij (neistovrsni studijski program) može se tražiti polaganje razlikovnih ispita. Prijedlog razlikovnih ispita utvrđuje Povjerenstvo za nastavna pitanja. Konačnu odluku o razlikovnim ispitima i upisu donosi Vijeće Veleučilišta. Razlikovne ispite potrebno je položiti tijekom prve godine studija, najkasnije do upisa u 3. semestar.

Pristupnici stručnih diplomskih studija moraju se služiti jednim od svjetskih jezika, o čemu kao dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika dostavljaju indeks ili dopunsku ispravu o studiju tijekom visokoškolskog obrazovanja ili potvrdu ovlaštene ustanove o znanju jednog svjetskog jezika – razina B1.

 

1. Prijava

Kandidati za stručni diplomski studij Poljoprivreda smjer Održiva i ekološka poljoprivreda redoviti studenti prijavljuju se na studijski program putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) na adresi www.diplomski.studij.hrhttp://www.diplomski.studij.hr, ili putem Studentske referade, od 1. srpnja 2023. do zaključno 28. rujna 2023. u 14,00 sati.

Kandidati koji se prijavljuju preko NISpDS (na adresi www.diplomski.studij.hr) dužni su do 6. rujna 2023. predati u SPU-u traženu dokumentaciju radi upisa podataka. Kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2023. prijepis ocjena dostavljaju do 6. rujna 2023., a preostali dio dokumentacije do 22. rujna 2023. Kandidati su dužni provjeriti ispravnost podataka unesenih u NISpDS te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

Rok za prijavu neistovrsnih studijskih programa je do 11. rujna 2023. do 23,59 sati.

Kandidati koji se prijavljuju u Studentskoj referadi uz prijavu (obrazac koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnoj stranici VUK) prilažu preslike potrebnih dokumenata, te ih predaju osobno ili preporučenom pošiljkom.

Prijave za izvanredne studente stručnih diplomskih studija VUK u akad. god. 2023./2024.  primaju se od objave natječaja do zaključno 29. rujna 2023.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u Studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama VUK (www.vguk.hr) te se uz preslike dokumenata predaju osobno u Studentskoj referadi ili preporučenom pošiljkom.

Za prijavu u Studentskoj referadi potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Potpisana prijavnica (obrazac na mrežnoj stranici VUK ili u Studentskoj referadi ) www.vguk.hr
 2. Domovnica ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo
 3. Rodni list
 4. Ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerena preslika indeksa
 5. Dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (potvrda o znanju jezika B 1 razine ili položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja).

Pravo upisa stječu kandidati prema listi uspješnosti koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom studiju.

Lista uspješnosti kandidata bit će objavljena na Oglasnoj ploči VUK i na mrežnim stranicama (www.vguk.hr) 30. rujna 2023., a upisi će biti 2. listopada 2023.

U slučaju da nakon završenih upisa ostane slobodnih mjesta, VUK zadržava pravo provođenja drugog upisnog roka. Prijave za drugi upisni rok primat će se 5. listopada 2023. te će isti dan biti upisi u drugom upisnom roku.

Kandidati su na upis dužni doći osobno.

Za upis je potrebno:

 1. 2 fotografije veličine 4 x 6 cm
 2. Osobna iskaznica i OIB
 3. Domovnica ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo (izvornik na uvid)
 4. Rodni list (izvornik na uvid)
 5. Ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerena preslika indeksa
 6. Diploma trogodišnjeg studija ili potvrda o diplomiranju (izvornik na uvid)
 7. Dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (potvrda o znanju jezika B 1 razine ili položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja).
 8. Potvrdu o uplati prve rate školarine
 9. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 54,00 € (406,86 kuna, fiksni tečaj konverzije 1,00 € = 7,53450 kuna) (troškovi upisa i obavezno osiguranje studenta), odnosno za izvanredne studente 50,00 € (376,73 kuna, fiksni tečaj konverzije 1,00 € = 7,53450 kuna) (troškovi upisa), na žiro račun Veleučilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa

OBAVIJESTI

VUK zadržava pravo odlučivanja o izvođenju studija, organizaciji i realizaciji nastave shodno broju upisanih studenata.

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu VUK, tel. (048) 279-216, ili na e-mail: referada@vguk.hr

Veleučilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.