NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akad. god. 2021/2022.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Učilište s najdužom tradicijom obrazovanja u poljoprivredi
M. Demerca 1, 48260 Križevci,
www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189
raspisuje
 
N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda
(180 ECTS – 6 semestara) u akad. god. 2021/2022.

Redoviti studenti: 110 studenata i 10 studenata stranih državljana,

Izvanredni studenti: 60 studenata


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (u daljnjem tekstu VGUK) provodi preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda iz biotehničkog znanstvenog područja, polje poljoprivreda. Studij je organiziran za redovite i izvanredne studente, a traje 3 godine (6 semestara).


Svi studenti u prvoj godini slušaju temelje studija, a nakon prve godine opredjeljuju se za jedan od smjerova: Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.

Završetkom studija stječe se naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede s naznakom smjera. Nakon završetka studija postoji mogućnost nastavka studija na srodnim specijalističkim diplomskim stručnim ili sveučilišnim studijima.


Pravo upisa imaju:

1) Kandidati s položenom državnom maturom koji se prijavljuju preko NISpVU

- obavezni predmeti: hrvatski jezik 20%, matematika 20% i strani jezik 20% - položena osnovna razina - čini maksimalno 60% od ukupno mogućeg broja bodova 

- opći uspjeh - čini maksimalno 40% od ukupno mogućeg broja bodova

2) Kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim završnim ispitom, koji se mogu prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, ostvaruju maksimalno 40% (opći uspjeh) od ukupno mogućeg broja bodova

3) Kandidati koji su položili državnu maturu, a nisu se prijavili preko NISpVU

4) Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (sukladno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) koji nemaju položenu državnu maturu ostvaruju maksimalno 40% (opći uspjeh) od ukupno mogućeg broja bodova.

Kandidati pod 3) i 4) ispunjavaju Prijavni list koji šalju na e-mail referada@vguk.hr ili osobno dostavljaju u studentsku referadu počev od dana objave Natječaja.

Nema dodatne provjere znanja.

Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te općeobrazovnih disciplina na osnovi dostavljene potvrde.
 

1. Prijave

Kandidati se prijavljuju na studijski program preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na adresi www.postani-student.hr ili putem Studentske referade VGUK.

za ljetni rok do 21. srpnja 2021. do 13:59 sati

za jesenski rok do 16. rujna 2021. do 14:59 sati

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

 1. Potpisana Prijavnica (obrazac na mrežnoj stranici Učilišta ili u Studentskoj referadi)
 2. Domovnica ili odgovarajući dokument kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo
 3. Rodni list
 4. Dokaz o završetku svih razreda srednje škole i završna svjedodžba
 5. Rezultati položenih ispita na državnoj maturi
 6. Rezultati državnih ili međunarodnih natjecanja u znanju.

Dokumenti koji prilikom prijave nisu dostupni mogu se dostaviti naknadno.

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Kandidati koji se prijavljuju u Studentskoj referadi uz prijavu prilažu preslike dokumenata.
Kandidati koji ne prijavljuju ispite državne mature, a mogu se prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, dužni su SPU predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u NISpVU do 6. srpnja 2021. za upis u  ljetnom roku te do 8. rujna 2021. za jesenski rok.


Rezultate nekih državnih ili međunarodnih natjecanja znanja, a koji se vrednuju za upis u sustav NISpVU, unosi Središnji prijavni ured (SPU). Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti pri upisu, dokaze moraju dostaviti SPU do 6. srpnja 2021. u ljetnom roku te do 8. rujna 2021. za jesenski rok.


Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka iz točaka 1.- 4. unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

U slučaju da nakon završenih upisa u jesenskom roku ostane slobodnih mjesta, VGUK zadržava pravo provođenja trećeg upisnog roka. Prijave za treći upisni rok primat će se 22. i 23. rujna 2021. Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnoj stranici VGUK (www.vguk.hr) te se, uz ostale dokumente, predaju osobno u studentskoj referadi.

 

2. Upisi


Svi kandidati za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima temeljem uspjeha u srednjoj školi i ostvarenim rezultatima na ispitima državne mature. Lista uspješnosti kandidata bit će objavljena za ljetni upisni rok na oglasnoj ploči VGUK i na mrežnim stranicama Učilišta (www.vguk.hr) 21.,  srpnja iza 16.00 sati, za jesenski upisni rok 16. rujna 2021. iza 16,00 sati i za treći upisni rok 23. rujna 2021. iza 16.00 sati.


Rokovi upisa

 •  ljetni upisni rok: 22., 23. i 26. srpnja 2021.
 •  jesenski upisni rok: 17. i 20. rujna 2021.
 •  treći upisni rok: 24. rujna 2021.

Upisi na VGUK vrše se prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici. Kandidati su na upis dužni doći osobno.


Za upis je potrebno donijeti:
 

 1.  dvije iste fotografije veličine 4x6 cm
 2.  osobnu iskaznicu i OIB
 3.  kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)
 4.  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)
 5.  potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)
 6.  kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)
 7.  kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)
 8. potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.

Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati preslike tih dokumenata koji ostaju u VGUK.      

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Komplet upisnog materijala (indeks, matični i upisni list) dobiva se u studentskoj referadi.


3. Obavijesti

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu VGUK, tel. (048) 279-216, ili na e-mail: referada@vguk.hr
 

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.