05.07.2017

Natječaj za smještaj i subvencije za akademsku godinu 2017./2018.


NATJEČAJ ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE U VARAŽDINU, UČENIČKI DOM GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC, DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR, TE ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA STUDENATA SMJEŠTENIH KOD PRIVATNIH STANODAVACA U ČAKOVCU, KRIŽEVCIMA, KOPRIVNICI I BJELOVARU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
20.06.2017

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2017./2018.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2017./2018.
24.04.2017

Plan prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Visokom gospodarskom učilištu u križevcima u 2017. godini


    Na temelju članka 35. točke 4. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, dekanica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima 24. travnja 2017. donosi Plan prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Visokom gospodarskom učilištu u križevcima u 2017. godini.

21.04.2017

NATJEČAJ za poslove II. vrste – knjižničar/ka na određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice za vrijeme bolovanja)


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  raspisuje natječaj za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA - II VRSTA ZVANJA (zamjena)
07.04.2017

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice - iz područja biotehničkih znanosti


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda – 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet grana bilinogojstvo,  na određeno vrijeme.
05.04.2017

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK I.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI/NA SURADNIK/CA I (stručni studij Menadžment u poljoprivredi).
05.04.2017

Natječaj za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje natječaj za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.

Pristupnici/ice na natječaj za izbor dekana/dekanice moraju uz opće uvjete ispunjavati i uvjete propisane Uredbom o osnivanju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (NN, br. 40/98,76/05, 75/07 i 119/13) i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, odnosno moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača.