28.04.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda


Student MATIJA VRBANČIĆ, 4. svibnja 2017. u 13,00 sati
brani završni rad pod naslovom:"KVALITETA SJENAŽE I SILAŽE U PROLJETNIM OBROCIMA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG PODRUČJA" - mentorica dr.sc. Marcela Andreata-Koren,prof.v.š.