19.04.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

DOMAGOJ TIRIĆ, bacc.ing.agr.
Datum obrane završnog rada: 26. travnja 2017. u 12,00 sati
Naslov rada:  "RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK  VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA D.D."

Mentoica:  Dušanka Gajdić, univ.spec.oec.,v.pred.