03.04.2013

Izvješća

A)     Izvješća o provedenim anketama

 

  1. studentska evaluacija nastavnog osoblja i pojedinih kolegija Stručnog studija Poljoprivredadatoteka (1), (2) i (3) uz članak

2.      studentska evaluacija nastavnog osoblja i pojedinih kolegija Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivredadatoteka (2) uz članak

3.      ankete o zadovoljstvu studenata završnom stručnom praksom – datoteka (4) uz članak

4.      ankete studenata završne godine studija o zadovoljstvu studijskim programom – datoteka (5) uz članak

  1. studentska i nastavnička evaluacija rada stručno-administrativnih službi i uprave u razdoblju 2011/2012 – datoteka (6) uz članak 

 

B)    Izvješće o provedenim aktivnostima sukladno Godišnjem planu aktivnosti za 2012.  godinu – datoteka (7) uz članak

C) Rezultati provedenih anketa za ak. godinu 2012.-2013. - datoteka (8), (9), (10)

Datoteke uz članak:
Tablica vrsta prihoda po izvorima financiranja i skupinama za 2016.
729.04 kB
(1) Osiguravanje kvalitete na VGUK petogodišnji rezultati 2006-2010.
12.69 MB
(2) Rezultati anaketa 2010-2011.
547.62 kB
(3) Studentsko ocjenjivanje nastavnika i kolegija u VGUK 2011-2012. stručni studij
477.69 kB
(4) Rezultati anketa o zadovoljstvu završnom stručnom praksom 2011/2012.
258.59 kB
(5) Rezultati anketa o zadovoljstvu kvalitetom studijskih programa
212.16 kB
(6) Samoevaluacija stručnih službi i menadžmenta 2011.-2012.
232.19 kB
(7) Godišnji plan aktivnosti 2012. realizacija
261.30 kB
(8) Studentsko ocjenjivanje nastavnika i modula u VGUK 2012-2013. stručni studij
398.76 kB
(9) Rezultati anketa o zadovoljstvu završnom stručnom praksom 2012-2013.
368.92 kB
(10) Rezultati anketa o zadovoljstvu kvalitetom studijskog programa 2012-2013.
353.25 kB