AKTIVNOSTI I POSTUPCI

Vanjska prosudba

Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima. Njome se procjenjuje doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete visokog učilišta. Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira, sudjeluje i provodi vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH i odgovorna je za njezinu učinkovitost akademskoj zajednici i društvu u cjelini.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 23. stavak 1., regulirano je da se vanjska prosudba provodi u ciklusima od pet (5) godina. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/Prirucnik%20za%20vanjsku%20prosudbu.pdf

Izvješće o provedenim aktivnostima sukladno Planu aktivnosti za poboljšanje sustava kvalitete u fazi naknadnog praćenja sustava osiguravanja kvalitete (2012) - datoteka (1) uz članak

Završno izvješće Povjerensta za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete  Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2012.). - datoteka (2) uz članak

Certifikat sustava osiguravanja kvalitete za razdoblje od 2012. do 2017.  - fotografija uz članak

Unutarnja prosudba

Točkom 4.8.2. Priručnika za osiguravanje i unapređivanje kvalitete VGUK predviđeno je provođenje unutarnje prosudba sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete u skladu s Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguranje kvalitete na visokim učilištima.

Ciljevi unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete su:

·         utvrditi trenutnu razinu kvalitete obrazovnoga rada na Učilištu u usporedbi s Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguranje i unapređivanje kvalitete na visokim učilištima,

·         uspostaviti učinkovit sustav osiguravanja kvalitete na temelju SWOT analize i zacrtanih strateških ciljeva institucije

·         sustavom osiguravanja kvalitete pridonijeti ostvarivanju misije institucije

·         razvijanje kulture kvalitete

 

 

Godišnji plan aktivnosti Jedinice

 

Članovi Jedinice za kvalitetu u suradnji sa članovima stručnih tijela Jedinice svake godine izrađuju Godišnji plan aktivnosti za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na VGUK. U Godišnjem planu definiraju se i usvajaju aktivnosti koje će članovi Jedinice organizirati i provoditi tijekom godine s ciljem unapređivanja kvalitete, te rokovi i planirani troškovi potrebni za provođenje usvojenih aktivnosti.

Na sjednicama Jedinice za kvalitetu i stručnih tijela Jedinice redovito se prate i analiziraju tijek i rezultati provedenih aktivnosti.

 

Godišnji plan aktivnosti za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 2012. - datoteka (4) uz članak

 

Fotografije uz članak:
Datoteke uz članak:
ODLUKA o načinu provedbe postupka ponovnog izbora nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto u VGUK
434.51 kB
(1) Izvješće o provedbi Akcijskog plana u fazi naknadnog praćenja sustava osiguravanja kvalitete (SOK-e) Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
416.11 kB
(2) Završno izvješće o provedenoj vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete
923.13 kB